Index of /distim2/updates/sco/


Last-modified            Size Name
20 Nov 2017 10:41:23         512 ../
20 Nov 2017 10:41:10         512 i386/
10 Oct 2017 09:55:30         116 sco-1313g.sha2rg
10 Oct 2017 09:55:30         1306 sco-1313g.xml
10 Oct 2017 09:55:30         1518 sco-1313g.xml.dif
10 Oct 2017 09:55:30         876 sco-1313g.xml.klz