Index of /pbs/AutoPatches/whiz/


Last-modified            Size Name
24 Sep 2020 18:42:23         1536 ../
21 Aug 2008 12:57:01         1168 whiz-0607g.xml
21 Aug 2008 12:57:03         467 whiz-0607g.xml.dif
21 Aug 2008 12:57:04         807 whiz-0607g.xml.klz
02 Oct 2007 07:05:45         266 whiz-updcfg.xml