Index of /pbs/bases/as/pas/


Last-modified            Size Name
30 Aug 2022 09:13:15         512 ../
11 Aug 2016 14:25:14        909942 as-main.trm
11 Aug 2016 14:25:14       2052709 as.trm
11 Aug 2016 14:25:14        77076 cfbase-s.gsg
16 Jul 2018 10:00:18         1989 pas-0607g.xml
16 Jul 2018 10:00:18         498 pas-0607g.xml.dif
16 Jul 2018 10:00:18         1033 pas-0607g.xml.klz
16 Jul 2018 10:00:08          21 pas.stt
11 Aug 2016 14:25:14        165377 profiles.pdb
11 Aug 2016 14:25:14          27 rterms.set